24 maja 2017    
 Nasze produkcje:
 
Urząd Miasta i G. Rdzymin
 
Urząd Gminy Raczki
 
Urząd Gm. Bełchatów
 
Fabryka Ciastek Primart
 
Urząd Gminy Godów
 
Urząd Gminy Brzyska
 
Urząd Gminy Moskorzew
 
Urząd Gminy Bobrowo
 
Urząd Gminy Janowiec
 
Urząd M. Kazimierz-Dolny
 
Urząd Gminy Raciążek
 
Urząd Gminy Chynów
 
Archiwa dla Urządów
 
Urząd G. Sieroszewice
 
Urząd Gm. Lesznowola
 
Urząd Gm. Włocławek
 
Urząd Gminy Klembów
 
Urząd Miasta Sulejówek
 
Urząd G. Osieck BIP
 
Urząd G. Chotcza BIP
 
Urząd Gminy Raszyn
 
Urząd Gminy Siemień
 
Urząd Gm. Grabów n/Pilicą
 
Starostwo Siemiatycze
 
Urząd Gminy Cegłów
 
Urząd Gminy Radziejowice
 
Archiwa dla Gmin Rolmot
 
Urząd Miasta Działoszyn
 
Urząd Miasta i G. Stęszew
 
Urząd Miasta Łaskarzew
 
Urząd Miasta Zawichost
 
Urząd Gm. Sieroszewice
 
Napoje Zbyszko
 
Urząd Gminy Dobczyce
 
Starostwo Pow. Zwoleń
 
Urząd M. i G. Radzymin
 
Urząd Gminy Przasnysz
 
Urząd M. Szczekociny
 
Starostwo Powiat. Ryki
 
Powiat Makowski
 
Urząd Miasta Połaniec
  Lista referencyjna cd....
Biuletyn Informacji Publicznej
  Mapa gmin
Akceptujemy dokumenty elektroniczne z podpisem kwalifikowanym zgodne ze standardem ETSI
Certyfikaty legalności oprogramowania
  Komunikaty:
Spółka poszukuje inwestorów zainteresowanych integracją rynku usług związanych z Oficjalnymi Serwisami Internetowymi i Biuletynami Informacji Publicznej Gmin i Powiatów : internet@samorzad.pl
Baza adresów e-mail
gmin i powiatów
  Statystyka
  
 Księgarnia internetowa   PRAWO dla Samorządow   Kontakt  
Eduterapeutica - Bezpieczne Szkoły - Ranking
Dbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci  – lista 500 aktywnych szkół Zapraszamy do zapozna  ...więcej
Wójt Gminy Przytyk - Grzywna
Na wniosek Naszej Osoby Prawnej Wojewódzki Sąd Administracyjny ukarał grzywną w łącznej wysokości 60  ...więcej
nasze smieci
Akcja Wnioskowania związana w Ustawą o języku polskim
W ostatnim czasie w gminach w zrealizowana została akcja wnioskowania dotycząca jakości języka polskie  ...więcej
Dlaczego porządkujemy gospodarkę wodną?
Ministerstwo Środowiska planuje wprowadzenie daleko idących zmian w sposobie zarządzania zasobami wody w Polsce, a  ...więcej
Sąd zasądził od Wójta gm. Bobrowniki - zwrot kosztów postępowania. Sąd przyznał rację Spółce Szulc-Efekt
 
"...Sąd generalnie stoi na stanowisku, że wady elektronicznego systemu obsługi interesanta nie mogą obciążać obywatela. W tym wypadku Spółki Szulc-Efekt...". Oto fragment sentencji Wyroku WSA w Bydgoszczy - przeciwko Wójtowi Gminy Bobrowniki. Dlatego - nie ulega wątpliwości, iż każdy Urząd - utrzymywany z pieniędzy podatników - oprócz Elektronicznej Skrzynki Podawczej - powinien bezwzględnie przyjmować wnioski - przesłane konwencjonalną pocztą elektroniczną. 19 października br, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zasądził od Wójta Gminy Bobrowniki ponad 200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, oraz w sentencji postanowienia potwierdził tezę: iż Petent nie ma obowiązku - analizować działanie kanałów dostarczania wniosków do Urzędu, Petetnt dostarczający wiadomość w formie elektronicznej, nie może być uzależniony od nie działąjących w urzędzie takich czy innych procedur w ramach Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Po uzyskaniu skargi (pozwu) przesłanej przed Postanowieniem Sądu do Wójta, Wójt - co prawda z 3 miesięcznym opóźnieniem, ale jednak odpowiedział na nasze żądanie - dlatego WSA w Bydgoszczy w pozostałej cześci naszych żądań - umorzył postępowanie - poprzez wydanie postanowienia w tym względzie. Po raz kolejny udało nam się potwierdzić, że dobro Petenta to wartość nadrzędna, to nie ludzie są dla Prawa, ale Prawo jest dla ludzi. A wystarczy dbać o Petenta, przyjmować, wnioski elektroniczne, rejestrować je, etc. - również w trybie par. 5 Rozporzadzenia RM w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Wójt na tym nie straci, a petent na pewno zyska. Jeśli Petent bedzie zadowolony my nie bedziemy zmuszeni interweniować w ten sposób. Broniąc praw Petentów wytoczylismy sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym przeciwko Wójtowi, który nie odpowiada na wnioski wysłane drogą elektroniczną. Wysłaliśmy taki wniosek, otrzymaliśmy drogą elektroniczną - poświadczenie odbioru, natomiast nie otrzymaliśmy wymaganej prawem odpowiedzi. Na zarzut bezczynności przesłany do Wójta za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego w Bydgoszczy, Wójt odpowiedział, że "krótko po wysłaniu poświadczenia odbioru, skrzynka elektroniczna przestała funkcjonować - i stąd brak odpowiedzi (...)" Jeśli tak traktowani są Petenci i Interesanci w Gminie Bobrowniki, to nie ma innego wyjścia jak tylko odwoływać się do instancji powołanych do kontroli tego zakresu Praw Petentów, o wyrok można być spokojnym, gdyż bardziej abstrakcyjne i lekceważące Petentów tłumaczenie braku odpowiedzi na wniosek - jest już chyba niemożliwe. Ad absurdum w naszym Kraju zostało doprowadzone również utrudnianie korzystania, z najpopularniejszego środka komunikacji, jakim jest poczta e-mail. Niektóre urzędy zmuszją biednych Petentów do korzystania li tylko z elektronicznej skrzynki podawczej, tak jakby zwykła poczta elektroniczna nie istniała. Osoby po 50-ce często z trudością korzystają z poczty e-mail, a już logowanie się na jakiś kontach, wyszukianie opcji, zapamiętywanie danych dostępowych, operowanie nazwami epuap, UPO, esp, etc to już jest dla nich abstracja. Bierzemy w obronę takich Petentów, i Kierownicy Jednostek, utrudniających komunikację Obywatelom, przekonują się naocznie, że chyba warto zmienić pracę... . Niektórzy Wójtowie i Burmistrzowie mają coś do ukrycia, ad exemplum, na jeden z naszych wniosków optymalizacyjnych otrzymaliśmy od Burmistrza Białołęki odpowiedź odsyłającą nas do innego kanału zwanego esp. Odpowiedź na wniosek elektroniczny przyszła w formie papierowej, - pocztą konwencjonalną (przecież lepiej wydawać publicze pieniądze na znaczki), z następującymi "ułatwiającymi życie wskazówkami: '(...) Urząd m.st. Warszawy realizuje obowiązki ustawowe w zakresie udostepnienia możliwości odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenia podań, wniosków czy innych czynności w formie elektronicznej. Służy do tego 'ESP' w serwisie eUrząd m.st. Warszawy (...)' etc - czy Ktoś coś z tego rozumie? Nawet specjaliści mają z taką nomenklaturą problemy, a przecież sprawa jest wyjątkowo prosta: 1)Urząd otrzymuje wniosek przesłany najpopularniejszym kanałem komunikacji XXI w., czyli pocztą e-mail. Wniosek dodatkowo jest podpisany podpisem elektronicznym. 2)Urząd w Białołęce - w Imieniu Burmistrza - odpowiada pocztą email. ...i już po sprawie, ale Burmistrz Białołęki Jacek Kaznowski woli analizować podstawy prawne, szukać kruczków prawnych, rozpisywać się, unikać, lawirować... Oby zwolnił to stanowisko dla kogoś kto posługuje się i preferuje komunikację elektroniczną. Adam Szulc   ...więcej
Informacja o stanie sprawy w BIP -precedensowy wyrok na Wójta G. Kowala
 
Petent bezwzględnie musi otrzymać informacje o stanie sprawy w BIP. Nieudostępnienie jej jest pozostawaniem w bezczynności Urzędu, a także podlega sankcjom karnym określonym w art. 23 ustawy o dostepie do informacji publicznej. Jeden z Wójtów złamał prawo, zapomniając, że dobro Petenta i Mieszkańca powinno być dobrem najwyższym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Wydział VIII Zamiejscowy, wyrokiem: Sygn. akt VIII SAB/Wa 5/08 (pobierz wyrok ), na podstawie skargi złożonej przez gmina.pl, uznał, że Wójt Gminy Kowala, pozostawał w bezczynności nie udostępniając w BIP, informacji o stanie spraw urzędowych. Wyrokiem Sądu, Wójt został zobowiązany do udostępnienia w BIP brakującej informacji publicznej, czego wcześniej de facto nie czynił idąc w zaparte. Gmina Kowala została również zobowiązana do zwrotu stosownych kosztów. Najsmutniejsze, że koszty błędu Wójta poniosą i tak podatnicy (sic!).   ...więcej
Wyrok na bezczynność Prezydenta RP w udostępnianiu informacji publicznej
 
Nie obawiaj się wnioskować o informację publiczną - to Twoje prawo ! Skończyły się czasy kiedy Petent "na kolanach" musiał żebrać o informacje w urzędzie. Dzisiaj Sądy, wydają ostre wyroki, nie oszczędzając nawet Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Oto fragment wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W-wie ze skargi Szulc-Efekt sp. z o. o. , na bezczynność byłego Prezydenta RP w przedmiocie udzielenia informacji publicznej: "...SĄD DOPATRZYŁ SIĘ W DZIAŁANIU PREZYDENTA NARUSZENIA PRAWA I ZOBOWIĄZAŁ GO DO USUNIĘCIA TEGO NARUSZENIA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ...". Korzystajmy więc wszyscy z przysługujących nam praw, wszak już ponad 20 wieków temu starożytni rzymianie mawiali: 'Juris exsecutio non habet iniuriam'. Poniżej link do pełnej treści uzasanienia wyroku:  ...więcej
Kontrole wykazują coraz więcej uchybień w BIP
 
Prosimy o wysyłanie informacji o niedziałających albo źle działających BIP'ach- pod adres internet@samorzad.pl .  ...więcej
Burmistrz Gminy Lipsko ukrywa informacje - odwołałem się, prosta sprawa trwała rok czasu - nie dziwię się zatem, że trudne zadania ad examplum - budowanie autostrad będą trwały w naszym kraju dziesięciolecia
 
Ponad rok czasu trwała sprawa o udostępnienie umowy na utrzymanie strony internetowej Gminy Lipsko. Burmistrz nieudostępniając przedmiotowej umowy zasłaniał się ochroną informacji handlowej, pomimo iż wnioskowałem dwa razy w tej samej sprawie. Poskarżyliśmy się Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w R., które uznało nasz wniosek w pełni za zasadny (sygn. SKO/DI/3/1026/09). Jak ważką kwestią jest sprawa umów dot. utrzymania stron internetowych, wynika choćby z protokołu Najwyższej Izby Kontroli (protokół pokontrolny 21/2009/P08045/KGP). NIK złożyła doniesienie o popełnieniu przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 5, w sprawie umowy w przedmiocie utrzymania stron internetowych Gminy Zgierz. W przypadku naszej sprawy przeciwko gminie Lipsko, umowa na hosting strony interentowej jest w oczywisty sposób jawna i pozostaje tylko współczuć Petentom chcącym załatwić jakąś sprawę w Gminie Lipsko. Petenci wszak nie mają tyle cierpliwości, aby wytrzymać ponad roczne oczekiwanie i odwoływanie się od decycji oraz nie mają zapewne czasu, by analizować pokrętne odpowiedzi Burmistrza studiując Ustawę o dostępie do informacji publicznej - po prostu dają w takich sytuacjach za wygraną (na to liczy Burmistrz). Dlatego ktoś powinien stanąć w ich obronie, bo taka sytuacja woła o pomstę do Nieba. A przecież dobro Petenta zawsze powinno być na pierwszym miejscu, bez względu czy jest to osoba fizyczna, czy Przedsiebiorca. Sprawa oczekuje już na wokandę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie z powództwa Szulc-Efekt sp. z o.o.   ...więcej
Kultowy już - komentarz na temat wypełniania dyspozycji Ustawy o dostępie do informacji publicznej opublikowy przez Gazetę Wyborczą
 
Oto artykuł, który zrewolucjonizował problematykę dostępu do informacji publicznej, pomagając już nie jednemu Petentowi w walce o jawność i transparentność działania Administracji Publ. w naszym kraju: "Choć ustawa jest bronią ułomną, używajmy jej. Ewa Siedlecka, Artykuł archiwalny, Kraj Ustawa o dostępie do informacji publicznej ma być narzędziem, za pomocą którego obywatel może kontrolować władzę. Tyle, że udzielać informacji mają urzędnicy tejże władzy, którym na pewno jest to na rękę: nie dość, że to dodatkowa robota (czasem informacje trzeba specjalnie przygotować), to jeszcze nikt nie lubi być kontrolowany.   ...więcej
Audyty Oprogramowania w Urzędach
 
Spółka Szulc-Efekt wraz z Agencją Hetman www.audyt.org oferuje Urzędom Gmin i Powiatów usługi audytu oprogramowania. Audyt taki przydaje się również dla potrzeb oszacowania zasobów w związku z wdrażaniem Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Sytuacja z oprogramowaniem w niektórych urzędach nie wyglada najlepiej, dlatego warto podjąć stosowne kroki. Certyfikat uzyskany po przeprowadzeniu audytu daje Kierownikowi Jednostki pewność, że bomba zegarowa przestała tykać, a podatnik nie zostanie narażony na koszty kar wynikających z ewentualnej kontroli. Agencja Hetman reprezentuje interesy wielu producentów   ...więcej


Baza Danych: adresy e-mail gmin i powiatów
  E. Formularze Centralne
  Elektr. Formularze Gmin
  KRS sprawdzanie FIRM
 Ranking stron WWW
1Szczytno 174397
2Żytno174356
3Częstochowa85875
zagłosuj  zobacz wyszukaj
Marnotrawienie Publicznych Pieniędzy
w szkołach
  
  Przetestuj nasz CMS
  Usługi serwerowe
  Galeria zdjęć
SONDA
Czy jesteś zadowolony z działania systemu epuap
Tak
Raczej tak
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania
zobacz wyniki
  

 Najlepsze strony miast
 na świecie:
 
1. Nowy Jork
 
2. Los Angeles
 
3. Las Vegas
 
4. Miami
 
5. Chicago
 
6. Rzym
  Intranet
Szulc-Efekt sp. z o o - tel. 602-357-551, 22-673-62-12, 608-048-887, internet@samorzad.pl
zachęcamy do kontaktu wszystkie Gminy zainteresowane uporządkowaniem spraw związanych z informatyzacją jednostki  
© 1998-2011 Szulc-Efekt sp. z o.o